7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

AnBacTai

LIÊN HỆ AnBacTai

Cho Thuê

: 5000

Nhà xưởng cho thuê

1 ngày trước

4 ngày trước

5 ngày trước

Cho Thuê

: 600

Nhà xưởng cho thuê

5 ngày trước

Cho Thuê

: 430

Nhà xưởng cho thuê

6 ngày trước

Cho Thuê

: 800

Nhà xưởng cho thuê

7 ngày trước

Cho Thuê

: 400

Nhà xưởng cho thuê

1 tuần trước

1 tuần trước

Cho Thuê

: 3100

Nhà xưởng cho thuê

2 tuần trước

Cho Thuê

: 5000

Nhà xưởng cho thuê

2 tuần trước

: 5000

Nhà xưởng cho thuê

2 tuần trước

Cho Thuê

2 tuần trước

Cho Thuê

2 tuần trước

Cho Thuê

: 850

Nhà xưởng cho thuê

2 tuần trước

Cho Thuê

: 5500

Nhà xưởng cho thuê

2 tuần trước

Cho Thuê

: 1000

Nhà xưởng cho thuê

2 tuần trước

Cho Thuê

: 1100

Nhà xưởng cho thuê

2 tuần trước

2 tuần trước

Cho Thuê

: 15000

Nhà xưởng cho thuê

3 tuần trước

Cho Thuê

3 tuần trước

Cho Thuê

: 300

Nhà xưởng cho thuê

3 tuần trước

Cho Thuê

3 tuần trước

Cho Thuê

: 5000

Nhà xưởng cho thuê

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

Cho Thuê

4 tuần trước

4 tuần trước

Cho Thuê

: 1600

Nhà xưởng cho thuê

1 tháng trước

1 tháng trước

Cho Thuê

: 500

Nhà xưởng cho thuê

1 tháng trước

Cho Thuê

: 320

Nhà xưởng cho thuê

1 tháng trước

1 tháng trước

Cho Thuê

1 tháng trước

Rao Bán

: 4000

Nhà xưởng bán

1 tháng trước

Rao Bán

: 48

Căn hộ - Chung cư

1 tháng trước

: 48

Căn hộ - Chung cư

1 tháng trước

Rao Bán

: 1100

Nhà xưởng cho thuê

1 tháng trước

Cho Thuê

1 tháng trước

Cho Thuê

1 tháng trước

Cho Thuê

: 800

Nhà xưởng cho thuê

1 tháng trước

1 tháng trước

Cho Thuê

: 500

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

2 tháng trước

Cho Thuê

: 1300

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

: 620

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

: 2300

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

2 tháng trước

Cho Thuê

: 1000

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

2 tháng trước

2 tháng trước

Cho Thuê

: 30000

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

: 30000

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

: 660

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

2 tháng trước

Cho Thuê

: 3200

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

: 3200

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

Cho Thuê

: 600

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

: 540

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

: 540

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

: 660

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

2 tháng trước

Cho Thuê

Nhà xưởng cho thuê

2 tháng trước

Rao Bán

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

: 128

Nhà mặt tiền

3 tháng trước

Rao Bán

: 72

Nhà mặt tiền

3 tháng trước

Cho Thuê

: 300

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

Cho Thuê

: 500

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

: 500

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

3 tháng trước

Cho Thuê

: 450

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

3 tháng trước

3 tháng trước

Cho Thuê

: 650

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

3 tháng trước

Cho Thuê

: 550

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

: 550

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

: 43

Căn hộ - Chung cư

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

Nhà mặt phố

3 tháng trước

Nhà mặt phố

3 tháng trước

Rao Bán

Đất nền

3 tháng trước

Đất nền

3 tháng trước

Rao Bán

: 19000

Đất nhà xưởng

3 tháng trước

: 19000

Đất nhà xưởng

3 tháng trước

3 tháng trước

Cho Thuê

: 3500

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

: 3500

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

Cho Thuê

: 650

Nhà xưởng cho thuê

3 tháng trước

Rao Bán

: 21000

Đất nhà xưởng

3 tháng trước

Rao Bán

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

: 100

Đất nền

3 tháng trước

: 100

Đất nền

3 tháng trước

Rao Bán

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

3 tháng trước

Rao Bán

: 950

Nhà xưởng bán

3 tháng trước

: 950

Nhà xưởng bán

3 tháng trước

3 tháng trước

Rao Bán

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

Rao Bán

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

Cho Thuê

: 300

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

4 tháng trước

Rao Bán

: 60

Căn hộ - Chung cư

4 tháng trước

: 60

Căn hộ - Chung cư

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

Cho Thuê

: 3100

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

Cho Thuê

4 tháng trước

Cho Thuê

: 1700

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

Rao Bán

4 tháng trước

Rao Bán

: 100

Đất nền

4 tháng trước

: 100

Đất nền

4 tháng trước

Cho Thuê

: 1500

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

Rao Bán

4 tháng trước

Rao Bán

Đất nền

4 tháng trước

Đất nền

4 tháng trước

Rao Bán

: 1000

Đất nền

4 tháng trước

: 1000

Đất nền

4 tháng trước

Rao Bán

: 2300

Nhà xưởng bán

4 tháng trước

Cho Thuê

: 2000

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

Rao Bán

: 1100

Nhà xưởng bán

4 tháng trước

Cho Thuê

: 1000

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

: 1000

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

Cho Thuê
0.40 tỷ

: 800

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước

0.40 tỷ

: 800

Nhà xưởng cho thuê

4 tháng trước