7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Bình Dương: Cho phép gia hạn thời gian thuê xưởng ngoài khu công nghiệp

Bình Dương: Cho phép gia hạn thời gian thuê xưởng ngoài khu công nghiệp

Bình Dương: Cho phép gia hạn thời gian thuê xưởng ngoài khu công nghiệp

Cho phép gia hạn thời gian thuê xưởng ngoài KCN trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An

Ngày 27/8/2020 vừa qua UBND tỉnh ban hành văn bản số 4169/UBND -KT về chủ trương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó UBND tỉnh Bình Dương đã thống nhất về chủ trương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 3 thành phố là : Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thuận An và Thành phố Dĩ An, đến hết ngày 31/12/2025. Đối với các dự án đáp ứng các quy định về luật đất đai, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và nhà đầu tư phải có phương án cụ thể để di dời hoặc chuyển đổi công năng đúng lộ trình , phù hợp với quy hoạch, định hướng đầu tư phát triển của tỉnh.

Theo văn bản này thì Sở kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu trình UBND xem xét , giải quyết cho gia hạn thời gian cho thuê nhà xưởng đối với từng dự án cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của tỉnh.

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các dự án hoạt động không đúng quy định của pháp luật, không thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy manh công tác tuyên truyền, khuyến khích nhà đầu tư chủ động thực hiện sớm việc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi công năng phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của từng địa phương.

Theo Binhduong.gov.vn

 

img

AnBacTai

Related posts

Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương – Binh Duong Innovation Region

Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương - Binh Duong Innovation Region Ngày 21/9 vừa qua...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Bình Phước : Tìm kiếm đầu tư KDC và Hồ điều hòa phường Tân Thiện

Bình Phước : Tìm kiếm đầu tư KDC và Hồ điều hòa phường Tân Thiện Vừa...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Bình Dương: Đường Mỹ Phước Tân Vạn còn một hộ dân chưa hợp tác

Bình Dương: Đường Mỹ Phước Tân Vạn còn một hộ dân chưa hợp tác Thực...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Tham gia thảo luận