7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Bình Phước : Điều chỉnh quy hoạch tách thửa đất, người dân hưởng lợi

Bình Phước : Điều chỉnh quy hoạch tách thửa đất, người dân hưởng lợi

Bình Phước : Điều chỉnh quy hoạch tách thửa đất, người dân hưởng lợi

Vừa qua chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước bà Trần Tuệ Hiền ký quyết định 27/2020/QĐ – UBND ban hành quy định về hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Với quyết định như vậy thì: Sắp tới đây các thửa đất thuộc dự án bất động sản buộc phải tuân thủ theo quy định về hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất theo Quyết định 27/2020/QĐ – UBND.

Khoản 1, Điều 2 quy định về Đối tượng áp dụng loại bỏ điều kiện: Quy hoạch tổng mặt bằng theo quy định của pháp luật

Tại điều 4 : Quy định về điều kiện chung để tách thửa đất có nhiều khoản được cắt bỏ như:

+ Khoản 2:  Việc tách thửa đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt

+ Khoản 6: Thửa đất phải tiếp giáp đường giao thông hiện hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận

+ Khoản 7: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng đất hạn chế với thửa đất liền kề theo quy định tại điều 171 Luật Đất đai.

+ Khoản 8: Quyền sử dụng lối đi qua được xác định là quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề và được thể hiện tại điểm Ghi chú trên GCN.

Với việc loại bỏ Khoản 1, Điều 2 và Khoản 2, Điều 4 có ý nghĩa lớ với người dân khi sắp tới tách thửa đất sẽ không còn phụ thuộc vào các quy hoạch.

Ở điều 6 quy định về Điều kiện cụ thể được tách thửa đất ở đã loại bỏ các khoản:

+ Trường hợp thửa đất sau khi tách thửa đều tiếp giáp đường giao thông thì được phép tách thửa và phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 4, khoản 1, khoản 2 điều này

+ Trường hợp khi tách thửa đất có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, việc tách thửa được thực hiện như sau:

a) Sau khi UBND cấp huyện chấp thuận chủ trương tự nguyện trả lại đất làm đường để tách thửa đất, người sử dụng đất lập quy hoạch tổng mặt bằng. Quy hoạch tổng mặt bằng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo hướng dẫn của Sở xây dựng.

b) Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này và quy hoạch tổng thể mặt bằng đã được phê duyệt. Phần diện tích sử dụng chung như đường giao thông, đường điện, cấp thoát nước, cây xanh trong quy hoạch tổng thể mặt bằng sau khi đầu tư hoàn chỉnh theo phê duyệt và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sẽ được thu hồi theo hình thức thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để làm đường giao thông, đường điện, cấp thoát nước, cây xanh và giao cho UBND cấp xã quản lý

c).Việc tách thửa chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng kiểm tra, xác nhận bằng văn bản đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối hạ tầng trong khu vực theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt và đã hoàn thành thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để làm đường giao thông, đường điện, cấp thoát nước, cây xanh bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

+ Trường hợp thửa đất trước khi tách thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn 2000m2 tại thành phố, thị xã và có diện tích bằng hoặc lớn hơn 5000m2 tại huyện: Sau khi tách, số thửa hình thành lớn hơn 3 thửa đất, có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Quyết định 27/2020/QĐ – UBND có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2020 và thay thế Quyết định số 40/2019/QĐ – UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Theo Cafeland

img

AnBacTai

Related posts

Bình Dương : Dự án Hòa Lân bác đơn kiện, hủy biện pháp ngăn chặn

Bình Dương : Dự án Hòa Lân bác đơn kiện, hủy biện pháp ngăn chặn Ngày 12 -...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Những điều cần biết về đất bị quy hoạch?

Những điều cần biết về đất bị quy hoạch? Theo nhu cầu của quy độc giả...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Central Retail Goup đầu tư xây TTTM quy mô 3ha tại Thị xã Bến Cát

Central Retail Goup đầu tư xây TTTM quy mô 3ha tại Thị xã Bến Cát Đây là hình...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Tham gia thảo luận