7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Một sổ đỏ có thể thế chấp được bao nhiêu ngân hàng để vay tiền?

Một sổ đỏ có thể thế chấp được bao nhiêu ngân hàng để vay tiền?

Một sổ đỏ có thể thế chấp được bao nhiêu ngân hàng để vay tiền?

Thời gian gần đây rất nhiều độc giả thắc mắc về vấn đề một sổ đỏ nhà đất có thể thế chấp được bao nhiêu ngân hàng để vay tiền?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta cùng tham khảo những điều kiện sau.

+ Điều kiện để một sổ đỏ có thế thế chấp được nhiều ngân hàng :

Luật sư đầu ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:  Một số đất có thể được thế chấp tại nhiều ngân hàng khác nhâu nếu đủ những điều kiện sau theo Điều 296 Bộ luật dân xự năm 2015

a) Giá trị giấy đỏ tại thời điểm xác lập giao dịch thế chấp lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm tại các ngân hàng thế chấp.  Ví dụ như bạn có giấy tờ đỏ được định giá khoảng 10 tỷ đồng, bạn dùng giấy này làm tài sản thế chấp cho nghĩa vụ trả nợ khoản vay tại ngân hàng A và Ngân hàng B thì giá trị hai khoản vay này phải nhỏ hơn 10 tỉ.

b) Không tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào về việc hạn chế hoặc không cho phép dùng giấy đỏ đã thế chấp để tiếp tục thế chấp. Ví dụ nếu trong hợp đồng thế chấp tại ngân hàng thứ nhất có điều khoản không cho phép người thế chấp tiếp tục dùng giấy đỏ thế chấp cho ngân hàng thứ hai thì sẽ không thỏa thuận điều kiện này.

+ Sau đây là những lưu ý khi thực hiện giao dịch thế chấp ngân hàng

a) Trong giao dịch giấy đỏ được thế chấp ở nhiều ngân hàng, bên thế chấp phải thông báo cho ngân hàng nhận thế chấp biết về việc giấy đỏ của mình đang được dùng để thế chấp tại hai ngân hàng

b). Mỗi lần thế chấp phải được ngân hàng lập thành văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật hiện hành.

c). Giao dịch thế chấp giấy đỏ thuộc trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định. Việc này vừa có ý nghĩa là điều kiện để giao dịch thế chấp có hiệu lực, vừa có ý nghĩa xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.

d). Trong trường hợp phải xử lý giấy đỏ để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn tại một ngân hàng thì các nghĩa vụ khác tại ngân hàng còn lại tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các ngân hàng nhận thế chấp đều được tham gia xử lý tài sản.

Ngân hàng nào đã có thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu giữa các ngân hàng không có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp các ngân hàng muốn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc yêu cầu người thế chấp dùng tài sản khác để xác định lập một quan hệ thế chấp thay thế bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

Theo Pháp Luật Online

img

AnBacTai

Related posts

Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương – Binh Duong Innovation Region

Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương - Binh Duong Innovation Region Ngày 21/9 vừa qua...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Bình Phước : Tìm kiếm đầu tư KDC và Hồ điều hòa phường Tân Thiện

Bình Phước : Tìm kiếm đầu tư KDC và Hồ điều hòa phường Tân Thiện Vừa...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Bình Dương: Đường Mỹ Phước Tân Vạn còn một hộ dân chưa hợp tác

Bình Dương: Đường Mỹ Phước Tân Vạn còn một hộ dân chưa hợp tác Thực...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Tham gia thảo luận