7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Mua đất mới có trích lục liệu có an toàn?

Mua đất mới có trích lục liệu có an toàn?

Mua đất mới có trích lục liệu có an toàn?

Thông thường mua đất phân lô thì lô đất mới có trích lục chứ chưa có giấy CNQSDĐ như vậy việc mua bán liệu có an toàn như mua đất đã có sổ hồng không?

I. Khái niệm về trích lục :

Theo đó thì trích lục thửa đất hay trích đo thực địa là việc sao chép và thể hiện lại thông tin của một thửa đất. Cung cấp thông tin về hình dáng, diện tích, vị trí của thửa đất nhằm giúp người sử dụng đất thực hiện các quyền về đất đai như tặng cho, mua bán, thừa kế…

Trích lục thửa đất cũng giúp nhà nước thuận tiện hơn trong quá trình quản lý đất đai, trong tiến hành các thủ tục thu hồi đất; giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất.

II. Vậy những trường hợp nào cần làm trích lục

+ Đất chưa có bản đồ địa chính và chưa có trích đo thửa đất

+ Người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu đến cơ quan nhà nước quản lý về đất đai

+ Giữa những người sử dụng đất xảy ra tranh chấp về quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản liên quan

+ Ranh giới đất bị mờ hoặc bị mất

+ Thực hiện các quyền của người sử dụng đất, như chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất,…

+ Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, đăng kí đất đai, tài sản gắn liền với đất,…

III. Mua đất mới có trích lục

Để có thể thực hiện được việc giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thì bạn cần phải tiến hành làm thủ tục ký hợp đồng tại PCC hoặc VPCC .  Theo đó bên bán đất phải cung cấp các giấy tờ chứng minh được quyền sử dụng mảnh đất đó là hợp pháp.

Giấy tờ cần khi mua bán đất:

+ GCNQSDĐ hoặc giấy tờ nhận thừa kế;

+ Một số giấy tờ liên quan về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+  GCNQSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+ Một số giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

+ Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

+ Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Tóm lại trích lục bản đồ không thuộc danh mục các giấy tờ hợp pháp được Nhà nước thừa nhận khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Vì vậy, sẽ không thể thực hiện được giao dịch chuyển nhượng.

img

AnBacTai

Related posts

Dự án 43ha Tân Phú : Bộ công an khởi tố thêm 4 người liên quan

Dự án 43ha Tân Phú : Bộ công an khởi tố thêm 4 người liên quan Vừa qua Cơ...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Những điều kiện cần để cấp GCN sở hữu nhà ở từ năm 2021

Những điều kiện cần để cấp GCN sở hữu nhà ở từ năm 2021 Theo khoản 14...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Bình Dương : Họp hàng loạt các doanh nghiệp sai phạm trong xây dựng

Bình Dương : Họp hàng loạt các doanh nghiệp sai phạm trong xây dựng Vừa qua...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Tham gia thảo luận