7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Quy định sở hữu nhà của người nước ngoài tại các dự án căn hộ, nhà ở

Quy định sở hữu nhà của người nước ngoài tại các dự án căn hộ, nhà ở

Quy định sở hữu nhà của người nước ngoài tại các dự án căn hộ, nhà ở

Dưới đây là dẫn chứng theo văn bản Luật và Nghị định liên quan về quy định sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 1 điều 159 Luật nhà ở 2014 thì đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài gồm :

+ Tổ chức , cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật liê quan

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh , văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam

+ Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam

Theo quy định tại khoản 2 điều 159 luật nhà ở 2014 thì Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu  nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây :

+ Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật liê quan

+ Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính Phủ

Tỷ lệ tối đa sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức , cá nhân người nước ngoài

+ Đối với một tòa chung cư thì theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư 19/2016/TT -BXD thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó. Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

+ Về việc xác định số lượng nhà ở đơn lẻ ( bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở độc lập, biệt thự ) mà tổ chức , cá nhân nước ngoài đươc sở hữu theo quy định tại khoản 2 điều 29 Thông tư 19/2016/TT -BXD thì :

a) Trường hợp trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ có 01 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở không quá 10% tổng số nhà ở đơn lẻ của dự án và tối đa không vượt quá hai trăm năm mươi căn nhà; trường hợp có từ 02 dự án trở lên thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ tại mỗi dự án và tổng số hà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại tất cả các dự án không vượt quá hai trăm năm mươi căn nhà.

b)Trường hợp trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu đủ số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định tại điểm a khoản này thì tổ chức cá nhân nước ngoài không được mua và sở hữu thêm nhà ở riêng lẻ tại các dự án khác của khu vực này.

Thời gian tối đa cho phép sở hữu/thuê nhà ở tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ -CP quy định thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với người nước ngoài được phép mua nhà ở tại Việt Nam cụ thể như sau:

Cá nhân nước ngoài quy định tại điểm C khoản 1 điều 159 của Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giây chứng nhân, khi hết hạn sử hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này

Bên cạnh đó , tại Điều 77 Ngị định 99/2015/NĐ -CP quy định gia hạn thời gian sở hữu nhà tại Việt Nam , thời gian được gia hạn do chủ sở hữu đề nghị với cơ quan quản lý.

Theo TVPL

img

AnBacTai

Related posts

Thị xã Bến Cát: Hướng tới đô thị loại 2 trong giai đoạn 2021 – 2025

Thị xã Bến Cát: Hướng tới đô thị loại 2 trong giai đoạn 2021 - 2025 Vào...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Bình Dương: Các dự án giao thông sẽ thực hiện trong năm 2020 – 2025

Bình Dương: Các dự án giao thông sẽ thực hiện trong năm 2020 - 2025 Trong giai...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Thành phố Thuận An: Bổ sung 12 dự án khu dân cư vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Thành phố Thuận An: Bổ sung 12 dự án khu dân cư vào kế hoạch sử dụng đất...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Tham gia thảo luận