7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Thị xã Bến Cát: Hướng tới đô thị loại 2 trong giai đoạn 2021 – 2025

Thị xã Bến Cát: Hướng tới đô thị loại 2 trong giai đoạn 2021 – 2025

Thị xã Bến Cát: Hướng tới đô thị loại 2 trong giai đoạn 2021 – 2025

Vào nằm 2018 thì TX. Bến Cát được công nhận là đô thị loại 3, trước tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN – DV – NN gắn với quá trình đô thị hóa, đồng thời để góp phần hoàn thành nội dung của Nghị quyết Đại hộ đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII và tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị, TX. Bến Cát đã xác định một số định hướng về kế hoạch nâng cấp đô thị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn năm 2030.

Theo đó trong giai đoạn 2021 – 2025 , phấn đấu phát triển TX. Bến Cát đạt tiêu chí đô thị loại 2, ưu tiên nâng cấp xã An Tây và An Điền lên phường.

Giai đoạn 2026 – 2030 đạt chuẩn đô thị loại 2 và xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân

Căn cứ chương trình phát triển đô thị Bến Cát trong giai đoạn 2016 – 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay TX.Bến Cát có 3 khu vực phát triển đô thị theo hình thức kêu gọi xã hội hóa.

+ KDL sinh thái Hồ Cây Chay

+ KCN – ĐT – DV An Tây và An Điền

+ Khu DV cảnh và đô thị sinh thái

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở xây dựng, để đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch chung các đô thị, chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 đang được cơ quan có thẩm quyền xây dựng, trong thời gian tới đây TX.Bến Cát sẽ tiếp tục tập trung kêu goi đầu tư đối với 3 khu vực đã nêu trên

Theo Báo Bình Dương

img

AnBacTai

Related posts

Bình Dương : Dự án Hòa Lân bác đơn kiện, hủy biện pháp ngăn chặn

Bình Dương : Dự án Hòa Lân bác đơn kiện, hủy biện pháp ngăn chặn Ngày 12 -...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Những điều cần biết về đất bị quy hoạch?

Những điều cần biết về đất bị quy hoạch? Theo nhu cầu của quy độc giả...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Central Retail Goup đầu tư xây TTTM quy mô 3ha tại Thị xã Bến Cát

Central Retail Goup đầu tư xây TTTM quy mô 3ha tại Thị xã Bến Cát Đây là hình...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Tham gia thảo luận