7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Bình Phước : Điều chỉnh quy hoạch tách thửa đất, người dân hưởng lợi

Bình Phước : Điều chỉnh quy hoạch tách thửa đất, người dân hưởng lợi

Bình Phước : Điều chỉnh quy hoạch tách thửa đất, người dân hưởng lợi Vừa qua chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước bà Trần Tuệ Hiền ký quyết định 27/2020/QĐ – UBND ban hành quy định về hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất với các loại đất trên địa bàn tỉnh. […]