7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Bình Dương thu hồi hơn 1000ha đất làm 2 khu công nghiệp

Trong năm 2022 tỉnh Bình Dương dự kiến thu hơn 1000ha đất để triển khai 2 khu công nghiệp tại huyện Bắc Tân Uyên ( VSIP III và Đất Cuốc). Cụ thể, trong năm 2022 Huyện Bắc Tân Uyên sẽ tiến hành thu hồi 1355ha đất trong đó có 1352ha đất trồng cây lâu năm, 3.1ha là đất […]